Köszöntő
Büdösfürdő
Programok
Tábor
Szervezők, előadók, támogatók
Fotóalbum
Jelentkezés
Hírek, sajtóinformációk
Elérhetőségek
Created by DirectWEB in 2007 (c).


ent Imre herceg születé- sének 1000. évfordulóján a Kárpát medence valamennyi liliomos herceg nevét viselõ település adózik nagy elõdünk emlékének. Az a tény, hogy a Kárpát-medencében, szinte valamennyi magyarlakta térségében létezik település, amely Szent Imre nevét viseli, egyben annak is jelképe, hogy a régió magyarsága összetartozik Csíkszentimre abban a megtisztelõ helyzetben van, hogy önálló rendezvénnyel járulhat hozzá a Szent Imre Emlékév megünnepléséhez. Augusztus 6-13 között együttmûködõ partnereinkkel közösen megrendezzük az Európai Szabadegyetemet. Terveink szerint a csíkszentimrei Büdosfürdõn zajló tábornak, összesen mintegy 2000 résztvevõje lesz. Határon innen és határon túlról pedig 200 állandó táborlakót várunk. Ugyanakkor valamennyi, Szent Imre nevét viselõ település is elküldi 5-6 tagú küldöttségét. Nem véletlen tehát, hogy éppen a magyarság és Európa viszonyát választottuk a tábor programjának kiindulópontjául. A különbözõ országokban élõ Kárpát-medencei magya- rok sorsa valamilyen módon függ Európától, az Európai Uniótól és annak intézményeitõl. Sajnos jelentõs magyar közösségek még nem tagjai az Európai Uniónak, de elfogadott nézet, hogy a nemzetegyesítés a közösség határain belül valósulhat meg igazán.


A milleniumi évforduló jó alkalom arra, hogy a Kárpát-medencei fiatalok, képviselõtestületek, közösségek, csoportok találkozzanak, és az egymással való közösségben megerõsödjenek, szellemileg és lelkileg feltöltõdjenek, méltó módon megemlékezzenek és a magyar nemzet megújulását, egységét erõsítsék. Szent Imre herceg a magyar ifjúság védõszentje. Ez az év tehát egyben a magyar fiatalok éve is. Meggyõzõdésünk, hogy rendezvényünk, az Európa Szabadegyetem – Ifjúsági Tábor, méltó ünneplése ennek a jeles esztendõnek. A tábor programját úgy állítottuk össze, hogy a résztvevõk Büdösfürdõ környékét is megismerhessék. Erre a napi rendszerességgel, a környéket ismerõ szakemberek vezetésével induló gyalogtúrákon lesz lehetõségük, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektettünk a sportprogramok vagy éppen a kézmûves foglalkozások biztosítására is. Az Európai Uniós témákat taglaló elõadások minden ember számára tanulságosak lehetnek, annál is inkább, mert meghívott magyarországi és erdélyi elõadóink a különbözõ kérdéskörök elismert szakértõi, és ismert egyházi, politikai, és közéleti személyiségek. Elsõsorban egyetemisták fõiskolások jelentkezését várjuk, akik közösségükbe visszatérve kamatoztathatják az elõadásokon, beszélgetéseken és csoportos foglalkozásokon szerzett ismereteket. A közös tenniakarás és barátság jegyében szeretettel várunk mindenkit a csíkszentimrei Büdösfürdõre. Kencse Elõd Csíkszentimre polgármestere


                                                                                              
A támogatók listája folyamatosan bővul.